Drogtester kan i bland behövas för att få tillträde på vissa arbetsplatser. Företagshälsovården utför dessa tester. 

Drogtester kan också utföras vid misstanke om missbruk. Uppföljningar brukar ske med behandlade samtal kombinerat med medicinska undersökningar.